Informare cu privire la prelucrarea datelor personale

Termeni si conditii


Toate informațiile descrise în acest website sunt proprietatea Credius IFN S.A., instituție financiară nebancară specializată în creditări multiple, cu sediul în Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov, înregistrată în Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-42-110277/01.08.2013 si in Registrul Special al BNR sub nr. RG-PJR-42-110086/16.02.2018, cu număr de înregistrare în Registrul Comerțului: J23/1231/2013, cod de înregistrare fiscală: 31534882, capital social subscris și vărsat: 35.896.854 lei, operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP sub nr. 28438.

Proprietarul își păstrează toate drepturile (inclusiv dreptul de autor, mărcile înregistrate, precum și orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitoare la informațiile furnizate prin sau pe acest website.

Utilizatorii au dreptul de a reproduce și utiliza informațiile conținute pe website numai în interes personal sau numai cu indicarea sursei. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate în acest website, de către orice altă persoană, fără acordul scris prealabil al Credius IFN S.A.

Nu este permisă utilizarea acestui website într-un mod care ar împiedica folosirea acestuia de către alți utilizatori de internet, care ar putea conduce la punerea în pericol a funcționării acestui website și/sau care afectează informațiile furnizate pe sau prin acest website sau a software-ului pe care se bazează.

Orice încercare de orice natură de modificare a informațiilor din prezentul website, precum și realizarea de link-uri, fără acordul scris prealabil din partea Credius, dă dreptul Credius de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Credius își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă prevederile de mai sus. Credius își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă a utilizatorului. Astfel, utilizatorii website-ului nu pot ridica nicio obiecție cu privire la modificările realizate.

Orice persoană care dorește să-și procure unul din serviciile sau produsele prezentate în website este rugată să contacteze echipa Credius, la departamentul Relații Clienți +4031 9005, pentru a se informa atât asupra disponibilității serviciului sau produsului în cauză, cât și asupra condițiilor contractuale, taxelor și comisioanelor aferente.

Credius nu îşi asumă răspunderea pentru eventuala infectare a sistemului dumneavoastră cu viruşi informatici, obligaţia de a verifica securitatea sistemului dumneavoastră informatic revenindu-vă integral.

Prin completarea formularului de contact vă dați acordul în mod expres și neechivoc ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie stocate și prelucrate de Credius.

Credius va păstra confidențialitatea acestor informații, cu excepța informațiilor solicitate de autoritățile legale competente.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 dispuneți de următoarele drepturi: dreptul la informare și acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de retragere a consimțământului; dreptul de a depune plângere. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa dpo@credius.ro. Va rugam sa aveti in vedere ca email-urile sosite de pe adrese de email gratuite (ex. Yahoo, Gmail) pot fi calificate ca “spam” de sistemul IT. In această situatie, vă rugăm să verificati eventualele mesaje de avertizare primite.


Informare referitoare la prelucrarea datelor personale de Credius IFN S.A. si in Sistemul Biroului de Credit


 
Avand in vedere intrarea in vigoare incepand cu 25.05.2018 a Regulamentului European nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul cresterii nivelului de protectie a datelor dvs personale si crearii unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Credius IFN S.A., institutie financiara nebancara specializata in creditari multiple, cu sediul in Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov, inregistrata in Registrul General al Bancii Nationale a Romaniei sub nr. RG-PJR-42-110277/01.08.2013 si in Registrul Special al BNR sub nr.RS-PJR-42-110086/16.02.2018, cu numar de inregistrare in Registrul Comertului: J23/1231/2013, cod de inregistrare fiscala: 31534882, capital social subscris si varsat: 35.896.854 lei, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 28438, telefon contact 031 9005, adresele de email salut@credius.ro, dpo@credius.ro, prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

In principal, datele dvs de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dvs sau din alte surse atunci cand deveniti clientul nostru, sau cand folositi produsele sau serviciile noastre.

Prelucrarea datelor
Datele dvs cu caracter personal le prelucram doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va furniza produse si servicii financiare, de a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in punctele de lucru Credius/la partenerii nostri/online/prin intermediul terminalelor Credimatic, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni si combate fraudele sau activitatile de spalare a banilor, etc. 

Prelucrarea datelor dvs personale se intemeiaza intotdeauna pe: consimtamantul dvs, daca v-ati manifestat optiunea in acest sens, executarea contractelor incheiate cu noi, indeplinirea unei obligatii legale, interesul nostru legitim, un interes public major.

Pentru a va putea oferi produse si servicii personalizate, putem prelucra datele dvs cu caracter personal care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului dvs, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. 

Transmiterea datelor catre terti
Pentru indeplinirea obligatiilor legale sau in alte scopuri legitime, este posibil sa trimitem datele dvs catre autoritati publice, executori judecatoresti, consultanti externi, firme din grup, imputerniciti, in Romania si/sau Uniunea Europeana.

Perioada de prelucrare a datelor
Datele dvs personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu.

Drepturile dvs si exercitarea lor
Dreptul la informare si acces – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs personale.
Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele dvs personale inexacte sau le puteti completa.
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ - puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare a datelor, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.
Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va puteti exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov sau prin email la dpo@credius.ro sau telefonic la numarul 031 9005. 

In situatia in care sunt necesare informatii suplimentare sau aveti intrebari cu privire la protectia datelor dvs cu caracter personal, puteti contacta Responsabilul cu protectia datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact mentionate mai sus.

De asemenea, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal in Sistemul Biroului de Credit, va aducem la cunostinta urmatoarele:

1. Datele de identificare ale operatorilor
Credius IFN S.A., cu sediul in Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).

Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti. 
Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

2. Temeiul legal si scopul prelucrarii
Credius IFN S.A. si Biroul de Credit prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii. 

Credius IFN S.A. are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, Credius IFN S.A. prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), inregistrate pe numele dvs. în evidentele proprii si le transmite catre Biroul de Credit în vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.

3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia
Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs. personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea Credius IFN S.A. de a-si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.

4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit
a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu/resedinta si de corespondenta, numarul de telefon fix/mobil, data nasterii, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente;
b) date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului;
c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea produsului/contului, data acordarii, termenul de acordare, sumele acordate, sumele datorate, data scadentei, valuta, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, categoria de intarziere, data inchiderii produsului;
d) date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
e) date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea de codebitor si/sau garant;
f) date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
g) numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai multor Participanti.

5. FICO® Score de la Biroul de Credit
Datele cu caracter personal prevazute la punctul (4) pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit. 
Participantii pot utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat unui debitor/potential debitor.

FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea ca persoana vizata să-si plăteasca în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv. 

FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate. Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata. 
FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.

6. Destinatarii datelor 
Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul mentionat la punctul (2). Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Naționala a României, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.

7. Perioada de stocare
Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.

8. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri
In urma analizarii datelor din Biroul de Credit puteti fi supus unei decizii automatizate. 

9. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel: 
a) dreptul de acces la date se poate exercita: printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit,  sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs. Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Credius IFN S.A. in analiza cererii de credit;
b) dreptul de rectificare a datelor,
c) dreptul de ștergere a datelor, 
d) dreptul la restricționarea datelor, 
e) dreptul de a se opune prelucrarii,
pot fi exercitate: prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential  creditor al persoanei vizate.
f) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare. Pentru a nu fi suspus unei decizii automatizate, puteti face o cerere in acest sens adresata Credius IFN S.A.
g) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei.

10. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt: 
Pentru Participant – dpo@credius.ro  
Pentru Biroul de Credit - adresa de e-mail: rpd@birouldecredit.ro 
 
Acord de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala

A. Declaratii referitoare la consultarea informatiilor din bazele de date ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  
Imi exprim in mod expres consimtamantul ca Societatea Credius IFN S.A. (denumita in cele ce urmeaza destinatarul) sa consulte pe o durata maxima de 5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului si sa prelucreze informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei in evidentele Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (denumita in cele ce urmeaza ANAF) in scopul: (i) initierii sau derularii relatiilor contractuale specifice activitatii de creditare a destinatarului, (ii) realizarii intereselor legitime ale destinatarului si/sau (iii) indeplinirii obligatiilor legale ce ii revin destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor derivand din acte administrative emise de autoritatile competente in aplicarea legii:  

a. date de identificare ale persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele si prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, codul numeric personal/cod unic de identificare/numarul de identificare fiscala (NIF), numarul de telefon fix/mobil, serie si numar act de identitate, numar permis de conducere, cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente sau alte date avand functia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le contin;  
b. denumirea formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscala a formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;  
c. veniturile realizate din orice fel de activitati (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurari sociale, inchirieri etc.);  
d. orice informatii financiare (in cazul clientului persoana juridica).  

B. Declaratii referitoare la transmiterea catre si prelucrarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala a datelor cu caracter personal ale subsemnatului/subsemnatei, respectiv ale reprezentantilor subscrisei, detinute de catre institutia financiara nebancara.  

Imi exprim in mod expres consimtamantul ca, in masura in care ma voi regasi in una sau mai multe dintre situatiile de mai jos, destinatarul sa transmita periodic (lunar, semestrial, anual) catre ANAF: 
 
a. informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei in evidentele destinatarului, in scopul de a raspunde tuturor solicitarilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse) din luna anterioara, respectiv identitatea contribuabilului/clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobata sau refuzata si informatii privind creditul si tranzactiile;  
b. informatiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, inregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei in evidentele destinatarului, in scopul de a raspunde tuturor solicitarilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioara, respectiv informatii despre persoana fizica/persoana juridica si informatii despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de identificare unice despre bun in cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului, valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (data initiere-termen), valoare reziduala, soldul contribuabilului/clientului la data raportarii catre ANAF, numarul zilelor de intarziere la plata;  
c. date referitoare la scrisorile de garantie, respectiv suma garantata, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de valabilitate-data expirarii;  
d. copia dosarelor de creditare, cu toata documentatia aferenta depusa;  
e. in masura in care ma voi regasi in una sau mai multe dintre situatiile de mai sus, destinatarul sa transmita oricand catre ANAF informatiile prevazute la pct. B lit. a), b) si c) corespunzatoare perioadei incepand cu 1 ianuarie 2013 si pana la data semnarii prezentului acord.  

DA |_| NU |_| 

Inteleg si accept ca dezacordul meu (raspunsul NU) conduce la imposibilitatea institutiei financiare nebancare de a interoga electronic baza de date a ANAF cu privire la informatiile de la pct. A. in consecinta, inteleg si accept sa fac dovada veniturilor in modalitatile prevazute de lege, asa cum imi sunt solicitate de catre institutia financiara nebancara.  

C. Declaratii referitoare la drepturile persoanei vizate/care a dat declaratiile de mai sus  
(1)C1. Am luat cunostinta de faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul UE nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, astfel:  

a) dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor persoanei vizate si conditiile in care pot fi exercitate;
b) dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Ministerul Finantelor Publice/ANAF la cerere si in mod gratuit, in baza acordului meu expres, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre institutia financiara nebancara. Acest drept se poate exercita prin adresarea unei cereri in forma scrisa, datata si semnata  catre Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la adresa Bucuresti, str. Apolodor nr.17, sector 5, in care sa se comunice datele personale ale subsemnatului (inclusiv un numar de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila de pe buletinul meu sau cartea de identitate;
c) dreptul la rectificare: dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: adresarea unei cereri in forma scrisa, semnata si datata catre Ministerul Finanatelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, la adresa Bucuresti, str. Apolodor nr.17, sector 5 in care sa se comunice datele mele personale, inclusiv numar de telefon si sa se ataseze o copie lizibila dupa buletinul sau cartea mea de identitate, adaugandu-se motivul si modul in care se realizeaza interventia;
d) dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a cere stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate atunci cand acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor  pentru care au fost colectate si prelucrate, cand imi retrag consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare sau cand nu exista motive legitime care sa prevaleze;
e) dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a contesta exactitatea datelor pe o perioada care va permite verificarea corectitudinii datelor;
f) dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate operatorului intr-un format structurat, utillizat in mod curent si care poate si citit in mod automat si sa transmita respectivele date altui operator;
g) dreptul la opozitie: dreptul de a ma opune in orice moment din motive intemeiate si legitime legate de situatia mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept se exercita prin adresarea unei cereri catre institutia financiara nebancara intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului meu de identitate;
h) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate: dreptul de a cere si de a obtine retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate;
i) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care se considera necesar.
  
(2)C2. Am luat cunostinta de Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor  fizice in ceea ce priveste  prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si despre drepturile mele in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Credius IFN SA, drepturi care pot fi exercitate in limitele legii, trimitand o adresa scrisa, datata si semnata sau electronic prin email catre Credius IFN insotita de o copie a actului de identitate.