My Site Preloader

Informare referitoare la prelucrarea datelor personale

Avand in vedere intrarea in vigoare incepand cu 25.05.2018 a Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul cresterii nivelului de protectie a datelor dvs personale si crearii unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Credius IFN S.A., institutie financiara nebancara specializata in creditari multiple, cu sediul in Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov, inregistrata in Registrul General al Bancii Nationale a Romaniei sub nr. RG-PJR-42-110277/01.08.2013 si in Registrul Special al BNR sub nr 
RS-PJR-42-110086/16.02.2018, cu numar de inregistrare in Registrul Comertului: J23/1231/2013, cod de inregistrare fiscala: 31534882, capital social subscris si varsat: 35.896.854 lei, operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP sub nr. 28438, telefon contact 031 9005, adresele de email salut@credius.ro, dpo@credius.ro, prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

In principal, datele dvs de identificare, tranzactionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dvs sau din alte surse atunci cand deveniti clientul nostru, sau cand folositi produsele sau serviciile noastre.

Prelucrarea datelor

Datele dvs cu caracter personal le prelucram doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va furniza produse si servicii financiare, de a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in punctele de lucru Credius/la partenerii nostri/online, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si serviciilor pe care vi le oferim, pentru a preveni si combate fraudele sau activitatile de spalare a banilor, etc. 

Prelucrarea datelor dvs personale se intemeiaza intotdeauna pe: consimtamantul dvs, daca v-ati manifestat optiunea in acest sens, executarea contractelor incheiate cu noi, indeplinirea unei obligatii legale, interesul nostru legitim, un interes public major.

Pentru a va putea oferi produse si servicii personalizate, putem prelucra datele dvs cu caracter personal care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului dvs, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. 

Transmiterea datelor catre terti

Pentru indeplinirea obligatiilor legale sau in alte scopuri legitime, este posibil sa trimitem datele dvs catre autoritati publice, executori judecatoresti, consultanti externi, firme din grup, imputerniciti, in Romania si/sau Uniunea Europeana.

Perioada de prelucrare a datelor

Datele dvs personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu.

Drepturile dvs si exercitarea lor

Dreptul la informare si acces – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dvs personale.
Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele dvs personale inexacte sau le puteti completa.
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu efect semnificativ - puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare a datelor, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.
Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs, il puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Va puteti exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bld. Pipera, Nr.1/I, bloc Admin D+P+M+4E, Et. 3+4, intrarea A, Voluntari, Jud. Ilfov sau prin email la dpo@credius.ro sau telefonic la numarul 031 9005. 

In situatia in care sunt necesare informatii suplimentare sau aveti intrebari cu privire la protectia datelor dvs cu caracter personal, puteti contacta Responsabilul cu protectia datelor prin transmiterea unei cereri la datele de contact mentionate mai sus.