"

Informare cu privire la prelucrarea datelor personale

Completeaza formularul de aplicare si in maxim 60 de minute
primesti raspunsul de la noi !

Avem nevoie de datele tale de contact si detalii despre
credit pentru ca dosarul tau sa intre in analiza

DATE PERSONALE
CNP
Nume *
Prenume *
Serie/Nr. CI
Telefon fix
Telefon mobil
E-mail
*Numele si prenumele trebuie introduse identic cum
apar in cartea de identitate !
ADRESA CONFORM CI
Judet
Localitate
Strada
Numar
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Adresa de corespondenta este diferita de cea din CI?
ADRESA Corespondenta
Judet
Localitate
Strada
Numar
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
INFORMATII IMPRUMUT
Suma solicitata
LEI
Pe ce perioada vrei imprumutul?
Luni
Alege cum vei plati ratele
  Rate egale Rate descrescatoare
Rata maxima
Rata medie
Rata minima
  Aceeasi rata in fiecare luna

Economisesti

243 lei

Rata lunara medie* *Prezentele informatii sunt orientative si nu au valoare contractuala. In conformitate cu normele interne ale Credius, oferta este personalizata si poate fi mai atractiva sau mai putin atractiva decat cea expusa in exemplul reprezentativ.
ACORD
Subsemnatul, declar pe propria raspundere ca toate datele si informatiile expuse in prezenta Cerere de Credit sunt adevarate, corecte si complete** Imi exprim in mod expres consimtamantul ca Credius IFN S.A. sa colecteze si sa prelucreze datele mele cu caracter personal (de exemplu: nume, prenume, adresa, CNP, serie si numar CI, e-mail, telefon, venit, imagine sau orice alte informatii cu privire la persoana mea) in urmatoarele scopuri:
- orice verificare pe care Credius o considera necesara în legatura cu datele furnizate, incluzând, fara a se limita la valoarea contractului, soldul restant al creditului, precum si alte informatii privind derularea relatiei contractuale cu Credius IFN SA.; încheierea si executarea contractului de credit, cât si pentru gestionarea relatiilor cu clientii, elaborarea rapoartelor de credit, în scopuri statistice, colectarea/recuperarea creantelor, servicii financiare
Sunt de acord:
Da
Nu
In situatia in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitarea nu va putea fi transmisa spre analiza. Datele se prelucreaza conform reglementarilor legale in vigoare. Inteleg ca vor primi numar de inregistrare si se vor analiza doar cererile completate integral, fara modificari/stersaturi/adaugiri, semnate si insotite de documente. Daca nu sunt indeplinite conditiile minimale enumerate anterior, cererea mea nu va fi luata in considerare, va fi anulata/distrusa in termen de 3 zile.
Acord de verificare la Biroul de Credit Termeni si conditii

Sunt de acord:
Da
Nu
VALIDEAZA DATE
Da-ne informatii despre tine si activitatea ta
Ocupatia actuala
Detaliati
Dovada venit
 
Detalii loc de munca
Data inceperii contractului de munca
Data incetarii contractului de munca
Data primirii salariului
Functia ocupata
Introduceti CUI firma
Nume Firma
Telefon angajator
venituri realizate (lei)
Pensie(obligatoriu)
Salariu(inclusiv tichete de masa)
Personal Navigant
Concediu crestere copil
Activitati Independente/PFA
Chirii
Drepturi de autor
Pensie
Venitul net lunar mediu an anterior
venituri realizate (lei)
Alte Venituri
Venitul net lunar mediu an anterior
 
Informatii client
Situatie studii
Situatie locativa
Stare civila
Sotul/sotia obtine venituri legale?
Autoturism
Intretin copii sub 18 ani
VALIDEAZA DATE
Ce cheltuieli lunare ai (LEI)?
Credite *
Chirie
Intretinere/utilitati
Pensie alimentara
Alte cheltuieli
* - Plati lunare aferente contractelor de credit, cardurilor de credit si contractelor de leasing
Declar ca sunt:
Cod de reducere:
Referitor la rezultatele analizei dosarului de credit (inclusiv in cazul lipsei unei Oferte de Credit ca urmare a rezultatului consultarii unei baze de date de tip Birou de Credit) doresc sa fiu informat prin una din variantele:
Incarca documente:
Carte identitate:
Dovada venituri:
Alte documente:
VALIDEAZA DATE
Va rugam sa asteptati pana cand aplicatia inregistreaza datele/documentele transmise
Date credit
Tip credit: Credit Nevoi Personale
Suma solicitata:
Perioada:
Date personale
CNP:
Serie/Nr CI:
Nume:
Adresa de domiciliu:

Telefon fix:
Telefon mobil:
Email:
Adresa de corespondenta:

Situatie studii:
Situatie locativa:
Stare civila:
Autoturism:
Copii sub 18 ani:
Ocupatia actuala:
Detalii ocupatie:

Venituri lunare
Functia:
Compania:
Telefon angajator:
Data angajare:
Data incetare:
Data salariu:
Salariu (permanent): LEI
Salariu (suplimentar): LEI
Chirii (suplimentar): LEI
Drepturi de autor (suplimentar): LEI
Pensie (suplimentar-DGASPC,ANPH): LEI
Alte venituri: LEI
Cheltuieli
Credite: LEI
Chirie: LEI
CAR/Pensie alimentara: LEI
Intretinere/Utilitati: LEI
Alte cheltuieli: LEI
Declar ca
- doresc sa fiu contactat -
- sunt persoana expusa politic;
- sunt ruda sau afin pana la gradul al II-lea al unui angajat Credius;

Ce mai trebuie sa stiu?
Oferta pe care o voi primi va fi in functie de:
- politicile interne ale companiei Credius
- capacitatile mele interne de a gestiona o finantare
- veridicitatea datelor prezentate
- documentele justificative prezentate
Va rugam sa asteptati

Ne pare rau, cererea de finantare nu este disponibila pentru dumneavoastra.

Va rugam sa accesati cererea de credit pentru diaspora.

Vezi informatii despre cererea diaspora