"

Informare cu privire la prelucrarea datelor personale

ACORD
Subsemnatul, declar pe propria raspundere ca toate datele si informatiile expuse in prezenta Cerere de Credit sunt adevarate, corecte si complete** Imi exprim in mod expres consimtamantul ca Credius IFN S.A. sa colecteze si sa prelucreze datele mele cu caracter personal (de exemplu: nume, prenume, adresa, CNP, serie si numar CI, e-mail, telefon, venit, imagine sau orice alte informatii cu privire la persoana mea) in urmatoarele scopuri:
- orice verificare pe care Credius o considera necesara în legatura cu datele furnizate, incluzând, fara a se limita la valoarea contractului, soldul restant al creditului, precum si alte informatii privind derularea relatiei contractuale cu Credius IFN SA.; încheierea si executarea contractului de credit, cât si pentru gestionarea relatiilor cu clientii, elaborarea rapoartelor de credit, în scopuri statistice, colectarea/recuperarea creantelor, servicii financiare
Sunt de acord:
In situatia in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitarea nu va putea fi transmisa spre analiza. Datele se prelucreaza conform reglementarilor legale in vigoare. Inteleg ca vor primi numar de inregistrare si se vor analiza doar cererile completate integral, fara modificari/stersaturi/adaugiri, semnate si insotite de documente. Daca nu sunt indeplinite conditiile minimale enumerate anterior, cererea mea nu va fi luata in considerare, va fi anulata/distrusa in termen de 3 zile.
Acord de verificare la Biroul de Credit Termeni si conditii

Sunt de acord:
VALIDEAZA DATE